Zapytajcie co zrobili w tej sprawie zanim zostali kandydatami i co zamierzają zrobić jeśli zostaną radnymi. To jest nasz apel do mieszkańców Lublina, którzy niebawem zadecydują w wyborach o tym, czy Rada Miasta kolejnej kadencji będzie w stanie zadbać skutecznie o najbardziej podstawowe, a dotąd lekceważone, warunki życia w mieście. Do takich należy wszak możliwość korzystania z nadającego się do oddychania powietrza i naturalnej infrastruktury rekreacyjnej, które daje miejska przyroda. Zabiegając o wygody i udogodnienia, nie zapominajmy o tym co dla życia, jako takiego, najważniejsze.

 

Niektórzy z was zauważyli na słupach i tablicach ogłoszeniowych osobliwy apel - „Uwaga manipulacja!” i dostajemy zapytania o to, czy to nasza akcja i o więcej informacji w tej sprawie. Wyjaśniamy więc:
Od paru tygodni zauważalni są na terenie Czechowa ludzie zbierający podpisy pod petycją „w sprawie budowy parku na Górkach Czechowskich”, której adresatami są władze miasta i spółka TBV. Jej autorzy domagają się w niej realizacji obietnic TBV w sprawie urządzenia, czy też budowy, 70-hektarowego parku na Górkach. Przy czym, zagadując przechodniów, skupiają się na parku, nie wspominając, że jest on jedynie elementem planu zagospodarowania związanym z projektem zabudowy części Górek osiedlem mieszkaniowym o wysokiej i intensywnej zabudowie.

Przedstawiciele Stowarzyszenia i inni reprezentanci akcji na rzecz ochrony Górek Czechowskich przedstawili dzisiaj (17.02.2017) jej cele i swoje argumenty na forum Młodzieżowej Rady Miasta.  Młodzi radni po wysłuchaniu wystąpień przyjęli uchwałę popierającą cele i działania Stowarzyszenia niemal jednomyślnie (44 głosy za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się).

 

Od początku naszych tegorocznych działań Prezydent Lublina unikał spotkania z mieszkańcami i nie godził się na dyskusje o planie zagospodarowania Górek na szerszym forum przed formalnym wyłożeniem zmienionych (zakładających zabudowę) planów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wreszcie,  Ratusz zgodził się na debatę,  której dopominają się od marca mieszkańcy i o którą wnioskowały czechowskie Rady Dzielnic. Odbędzie się ona 8 grudnia, we czwartek, od godz. 16.00, w sali obrad Rady Miasta w budynku ratusza przy pl Łokietka 1. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czechów Południowy, Maciej Kowalczyk, odpowiadający za jej organizację poinformował, że wśród zaproszonych znaleźli się  "Prezydent Miasta Lublin, Radni Miasta Lublin, członkowie Rad Dzielnic, przedstawiciel właściciela terenu, autor jednej z koncepcji zagospodarowania tego obszaru Pan Bolesław Stelmach, pracownicy stosownych wydziałów Urzędu Miasta, eksperci oraz strona społeczna". Zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Ważna jest osobista obecność, ale kto nie będzie mógł się zjawić może śledzić dyskusję - a miejmy nadzieję, że i zadawać pytania - poprzez stronę czechow.poludniowy.pl, na której b. przewodniczący Rady Dzielnicy Czechów Południowy, Andrzej Filipowicz, zapowiedział transmisję on-line.

 Oświadczenie Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich w sprawie autorskiego projektu Bolesława Stelmacha

 Cieszy nas, że w sprawie zagospodarowania Górek Czechowskich pojawiła kolejna propozycja. Biuro Architektoniczne Stelmach i Partnerzy zaprezentowało też nie tylko ciekawszą koncepcję półnaturalnego parku, ale i bardziej konkretne wizje kształtu architektonicznego zabudowy. Z punktu widzenia mieszkańców skupionych wokół naszego Stowarzyszenia jest to krok naprzód w kierunku zmniejszenia degradacji cennych terenów zieleni wskutek zabudowy w wersji przedstawionej przez kolejnych inwestorów.

 

Od czasu kiedy pan Bolesław Stelmach potwierdził gotowość do przygotowania projektu bardziej przyjaznego przyrodzie niż znane nam od marca propozycje poprzedniego właściciela większości terenu Górek Czechowskich i nieogłaszane publicznie koncepcje Urzędu Miasta oraz ogłoszenia tego na zorganizowanej w ratuszu konferencji, prowadziliśmy konsultacje z udziałem reprezentantów mieszkańców – sygnatariuszy petycji w sprawie ochrony Górek Czechowskich, zaangażowanych w akcję na rzecz Górek organizacji, a także przedstawicieli Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin (której, nawiasem mówiąc, pan Stelmach jest wiceprzewodniczącym).

 Już na wstępie prac projektant zastrzegł, że przygotowywane rozwiązania będą szły również w kierunku możliwego zadowolenia inwestora, za to przedstawione zostaną przynajmniej w dwu wariantach, tym nie mniej, nie może zagwarantować że spełnią oczekiwania „strony społecznej”. I rzeczywiście, koniec końców, okazało się, że projekt w obydwu wariantach bliższy jest, mimo wszystko, koncepcjom inwestorów niż kompromisowi zawartemu w obowiązującym planie zagospodarowania, przez co wielu uczestników społecznej akcji na rzecz Górek Czechowskich nie było w stanie albo nie czuło się umocowanych do poparcia któregokolwiek, stąd zapowiedź ogłoszenia ich jako projektu autorskiego.

 

 

 

Podkategorie

Petycja 2016

Jeśli mieszkasz poza Czechowem lub os. Botanik podpisz petycję online

Mieszkasz na Czechowie lub Sławinie?

W tych miejscach możesz złożyć podpis pod petycją:

Punkty zbiórki podpisówkliknij w obrazek powyżej, aby przejść do listy punktów