Górki Czechowskie - ostatni skrawek naturalnego krajobrazu
Lublin - miasto od którego nazwę bierze nie tylko województwo, ale i kraina wyżyny na której obrzeżu leży, pozbawione zostało prawie zupełnie charakterystycznych, najbardziej atrakcyjnych elementów krajobrazu, jakimi są lessowe wąwozy. Ostatnim takim rejonem w mieście, na terenie którego resztki wąwozów nie zostały przekształcone w sposób bezpowrotnie niszczący ich naturalne walory są Górki Czechowskie. Na dodatek, teren ten, to osobliwy w skali całej Wyżyny Lubelskiej przykład wąwozów, suchych dolin i wzniesień w większości porośniętych przez rzadko spotykaną w większych skupiskach roślinność stepową, podczas gdy spotykane u nas wąwozy lessowe porośnięte są lasem lub przekształcone wskutek użytkowania dla celów rolniczych.

Górki Czechowskie - siedlisko rzadkiej i cennej flory i fauny
Mało jest tego typu enklaw w Polsce. Skrawki terenów, na których występuje podobna roślinność mają charakter rezerwatów przyrody. Najbliższy taki rezerwat pod Nową Słupią w Górach Świętokrzyskich ma ledwie ponad 3 hektary, a największy w Polsce teren chroniący podobne skupiska roślin to liczący prawie 37 hektarów Rezerwat przyrody Skołczanka w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Na dodatek wyrywkowe badania prowadzone w latach ubiegłych pozwalają stwierdzić, że na Górkach występuje niezwykłe nagromadzenie cennych roślin chronionych oraz ziół (168 gatunków! z których wiele występuje tu do dziś) co sprawia, że jest to prawdziwy skarb dla miasta i nie bez przyczyny jeden z tutejszych jarów nazwano imieniem Horpyny, a w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku projektowano w tym miejscu rezerwat przyrody.

Wśród owej różnorodnej szaty roślinnej uwijają się drobne i większe zwierzęta. W tym reprezentanci gatunków chronionych. Chrząszcze, czy nawet trzmiele nie rzucają się tak w oczy. Tylko wprawne oko rozpozna polującego krogulca czy pustułkę, ale wielość gatunków ptaków rzuca się jeśli nie w oczy, to w uszy – o różnych porach dnia i nocy słychać różnorodne ich głosy (ptaków naliczono kiedyś prawie 100 gatunków). Lepiej jest też z motylami. Zwinne chomiki bywają widziane nawet w sąsiedztwie domów osiedla TOR. Oczywiście, wiele jest też zwierzyny bardziej pospolitej. Zdarza się spotkać nie tylko lisa, ale i sarnę, a bywało że nawet dzika.


Górki Czechowskie - korytarz napowietrzający
Dzięki swemu ukształtowaniu i brakowi zabudowy teren Górek Czechowskich stanowi jeden z głównych korytarzy napowietrzających dla miasta, umożliwiających jego sprawniejsze przewietrzanie. Nagromadzenie wielu gatunków ziół sprawia, że uwalniane tu olejki eteryczne działają jak aromatyczny odświeżacz powietrza, poprawiający jego jakość w całym Lublinie.

 

Polecamy zapoznać się z wykładami lubelskich naukowców, którzy podczas konferencji zorganizowanej w ratuszu 20 maja 2016 roku, tłumaczyli jak ważne są dla miasta Górki Czechowskie w swoim naturalnym stanie, wolnym od zabudowy. Zapisy video wystąpień dostępne są na naszym kanale YouTube.

Górki Czechowskie - miejsce pamięci narodowej
Wreszcie, Górki Czechowskie to także miejsce pochówków dwu wielkich wojen. Kryją one szczątki ofiar hitlerowskiego więzienia na zamku lubelskim, których liczbę tu straconych szacuje się nawet na1000 osób. W jednym z wąwozów w centralnej części Górek znajduje się symboliczny grób żołnierzy z I Wojny Światowej.

Wszystkie te cechy sprawiają, że Górki Czechowskie są niezwykle cennym obszarem dla Lublina i jakakolwiek ich zabudowa odbije się niekorzystnie na jakości życia nie tylko Górek Czechowskich, ale też mieszkańców miasta. Dlatego świadomi tego lublinianie powinni uczynić wszystko, aby teren ten ochronić dla siebie i kolejnych pokoleń.

Petycja 2016

Jeśli mieszkasz poza Czechowem lub os. Botanik podpisz petycję online

Mieszkasz na Czechowie lub Sławinie?

W tych miejscach możesz złożyć podpis pod petycją:

Punkty zbiórki podpisówkliknij w obrazek powyżej, aby przejść do listy punktów