Jak Górki Czechowskie mogą służyć mieszkańcom Lublina, a zwłaszcza sąsiednich dzielnic przy zachowaniu warunków planu zagospodarowania zapewniającego ochronę ich przyrody?

 

Przede wszystkim, mając na względzie zdrowotny wpływ tego terenu, wyznaczyć należy strefę, w której w możliwie naturalnych warunkach mogłyby nadal bytować rośliny i zwierzęta. To właśnie niewygodne do przemierzania kępy traw, strome zbocza, zagłębienia terenu porośnięte krzewami, pozwoliły przetrwać tam wielu rzadkim i często pożytecznym gatunkom, zwłaszcza roślin. Strefa ta powinna zapewne mieć status rezerwatu przyrody.

 

Otaczać go mógłby park z funkcją ogrodu botanicznego – pobliski ogród botaniczny UMCS jest dobrym przykładem jak zieleń, wśród której wyznaczono specjalne warunki poruszania się i wykorzystania jej, służyć może, nie tylko jako żywa pomoc naukowa dla studentów kierunków przyrodniczych i uczniów innych szkół, ale także jako miejsce wypoczynku mieszkańców. Tu rygory mogłyby być lżejsze, a infrastruktura bogatsza: ścieżki spacerowe, rowerowe (w tym dla miłośników jazdy terenowej), tory przeszkód i urządzenia dla miłośników gier i siłowni terenowych, a także jazdy konnej. Obrzeża mogłyby być zabudowane nieinwazyjną, nie przytłaczająca okolicy, niewysoką infrastrukturą o niewielkiej w porównaniu do hipermarketu kubaturze: wypożyczalni sprzętu, dziennych pól biwakowych, a jako miejsce kojarzone z ekologią np. gastronomii opartej na zdrowej żywności, pracowni rehabilitacji i medycyny naturalnej, dla której owoce Górek dostarczały by także leczniczych komponentów, czy uczelnianych ośrodków zajmujących się badaniem, wykorzystaniem i opieką nad rezerwatem.

 

Na przestrzeni lat powstało co najmniej kilka projektów proponujących wykorzystanie Górek nie uwzględniających lokowania tu obiektów o dużej kubaturze czy zabudowy mieszkalnej, zakładające  mniej lub bardziej ścisłą ochronę tutejszej przyrody. Mamy nadzieję, że uda się tutaj je przedstawić, by wreszcie w toku dyskusji różnych zainteresowanych stron przygotować projekt najbardziej optymalny.

 

Petycja 2016

Jeśli mieszkasz poza Czechowem lub os. Botanik podpisz petycję online

Dziękujemy lokalnym przedsiębiorcom za wsparcie akcji zbiórki podpisów

Punkty zbiórki podpisówkliknij w obrazek powyżej, aby przejść do listy punktów