Jak Górki Czechowskie mogą służyć mieszkańcom Lublina, a zwłaszcza sąsiednich dzielnic przy zachowaniu warunków planu zagospodarowania zapewniającego ochronę ich przyrody?

 

Przede wszystkim, mając na względzie zdrowotny wpływ tego terenu, wyznaczyć należy strefę, w której w możliwie naturalnych warunkach mogłyby nadal bytować rośliny i zwierzęta. To właśnie niewygodne do przemierzania kępy traw, strome zbocza, zagłębienia terenu porośnięte krzewami, pozwoliły przetrwać tam wielu rzadkim i często pożytecznym gatunkom, zwłaszcza roślin. Strefa ta powinna zapewne mieć status rezerwatu przyrody.

 

Otaczać go mógłby park z funkcją ogrodu botanicznego – pobliski ogród botaniczny UMCS jest dobrym przykładem jak zieleń, wśród której wyznaczono specjalne warunki poruszania się i wykorzystania jej, służyć może, nie tylko jako żywa pomoc naukowa dla studentów kierunków przyrodniczych i uczniów innych szkół, ale także jako miejsce wypoczynku mieszkańców. Tu rygory mogłyby być lżejsze, a infrastruktura bogatsza: ścieżki spacerowe, rowerowe (w tym dla miłośników jazdy terenowej), tory przeszkód i urządzenia dla miłośników gier i siłowni terenowych, a także jazdy konnej. Obrzeża mogłyby być zabudowane nieinwazyjną, nie przytłaczająca okolicy, niewysoką infrastrukturą o niewielkiej w porównaniu do hipermarketu kubaturze: wypożyczalni sprzętu, dziennych pól biwakowych, a jako miejsce kojarzone z ekologią np. gastronomii opartej na zdrowej żywności, pracowni rehabilitacji i medycyny naturalnej, dla której owoce Górek dostarczały by także leczniczych komponentów, czy uczelnianych ośrodków zajmujących się badaniem, wykorzystaniem i opieką nad rezerwatem.

 

Na przestrzeni lat powstało co najmniej kilka projektów proponujących wykorzystanie Górek nie uwzględniających lokowania tu obiektów o dużej kubaturze czy zabudowy mieszkalnej, zakładające  mniej lub bardziej ścisłą ochronę tutejszej przyrody. Mamy nadzieję, że uda się tutaj je przedstawić, by wreszcie w toku dyskusji różnych zainteresowanych stron przygotować projekt najbardziej optymalny.

 

Petycja 2016

Jeśli mieszkasz poza Czechowem lub os. Botanik podpisz petycję online

Mieszkasz na Czechowie lub Sławinie?

W tych miejscach możesz złożyć podpis pod petycją:

Punkty zbiórki podpisówkliknij w obrazek powyżej, aby przejść do listy punktów