Na wiosnę 2012 roku, w atmosferze dyskusji spowodowanej prezentacją pomysłu zabudowy części Górek Czechowskich poprzez zlokalizowanie tam wielkopowierzchniowej galerii handlowej, w kilkuosobowym gronie osób podjęliśmy decyzję, że nie można dłużej jedynie kibicować, czy angażować się w obronę przyrody tego terenu w pojedynkę, z osobna. Tak doszło do zawiązania się Stowarzyszenia, które zarejestrowane zostało 12 czerwca 2012 roku.

W komitecie założycielskim znaleźli się mieszkańcy czterech dzielnic Lublina (oprócz Czechowa, także Sławina, Śródmieścia i Rur). Grono to zaszczycił obecnością na liście członków założycieli śp. prof. Dominik Fijałkowski.

Pierwszym Przedstawicielem (przez duże P, bo nie chodzi o przedstawiciela, jako jedną spośród osób będących członkami  - to funkcja regulaminowa, w stowarzyszeniu zwykłym oznaczająca osobę wyznaczoną do formalnego reprezentowania go na zewnątrz, a w szczególności wobec organów nadzoru) została wybrana Bożena Gozdalska-Macuba. Od 2016 roku obowiązki te pełnił dr Andrzej Filus.

W 2022 roku stowarzyszenie przybrało formę rejestrową - funkcję prezesa objął Andrzej Wróbel.


W myśl §7 Statutu:

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 

1) ochrona przyrody kompleksu Górek Czechowskich w Lublinie i wykorzystanie ich obszaru na cele rekreacyjno-edukacyjne w formie, która nie zaburzałaby krajobrazu, stosunków wodnych, właściwości aerosanitarnych i innych warunków egzystowania oryginalnej fauny i flory terenu z oznaczeniem, poszanowaniem i upamiętnieniem miejsc martyrologii,

 

2) zapobieganie degradacji terenu Górek Czechowskich wskutek jego zurbanizowania, a także innych działań, bądź zaniechań skutkujących utratą ich właściwości i charakteru, a w szczególności szkodzącym cennym gatunkom fauny i flory stanowiących o unikatowości tego terenu,

 

3) ochrona czynna i rewitalizacja w celu ochrony i rozwoju stanowisk i siedlisk flory i fauny terenu Górek Czechowskich,

 

4) promocja i popieranie wszelkich działań zmierzających do zachowana naturalnych walorów przyrodniczych Górek Czechowskich i ich prozdrowotnego wpływu na społeczność miasta,

 

5) ochrona Górek Czechowskich jako miejsca martyrologii i pamięci o ofiarach totalitaryzmów,

 

6) upowszechnianie wiedzy o historii i wartości kulturowej i przyrodniczej Górek Czechowskich,

 

7) pobudzanie świadomości ekologicznej i kulturowej społeczności lokalnej,

 

8) promocja zdrowego stylu życia w kontakcie z naturą, w oparciu o bogactwo przyrodnicze Górek Czechowskich,

 

9) dbałość o rozwój miasta w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, zabezpieczający mieszkańcom dostęp do obszarów zieleni biologicznie czynnej o odpowiedniej jakości i areale,

 

10) praca na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska.

 

 

 


logo SOGC

 

e-mail: stowarzyszenieogcz(w miejsce słów w nawiasach wstaw znak poczty)gmail.com

 

 

Petycja 2016

Jeśli mieszkasz poza Czechowem lub os. Botanik podpisz petycję online

Mieszkasz na Czechowie lub Sławinie?

W tych miejscach możesz złożyć podpis pod petycją:

Punkty zbiórki podpisówkliknij w obrazek powyżej, aby przejść do listy punktów