Tysiące uwag jakie napłynęły do Urzędu Miasta po pierwszym wyłożeniu projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Czeka nas teraz kolejna batalia tego typu i ważne jest, aby się nie poddać, udowodnić że poważnie nam zależy i nie zamierzamy pozwolić się zlekceważyć.

Na fejsbukowej stronie Górki Czechowskie Wietrznie Zielone opublikowano przygotowane wspólnie z Towarzystwem dla Natury i Czlowieka "wydarzenie"  - apel w tej sprawie, który powtarzamy z łatwiejszym do zapisania linkiem do formularza.

 

Do 15 maja możesz zgłosić swoje opinie do Studium Zagospodarowania Przestrzennego Lublina. Możesz wyrazić sprzeciw wobec budowy blokowisk na Górkach Czechowskich i upomnieć się o zachowanie innych najważniejszych zielonych przestrzeni miasta.

Studium, nazywane „konstytucją planistyczną miasta” na wiele lat określi sposoby zagospodarowania terenów w całym Lublinie. Jeśli teraz pozwolimy na zabudowę deweloperskimi blokowiskami lub przecięcie inwestycjami drogowymi ostatnich enklaw przyrody w mieście – możemy utracić je bezpowrotnie.
Twój głos jest ważny dla jakości życia w Lublinie. Złożenie uwag przez internet zajmie kilka minut.


Pod linkiem http://gorkiczechowskie.cba.pl/pliki/Uwagi_Studium_2018-05.doc
znajduje się formularz zgłaszania uwag do ponownego wyłożenia projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin.
W miejscach zaznaczonych na żółto należy wpisać swoje dane.
Swoje postulaty umieścić należy w punkcie IV. Możesz pozostawić ją niezmienioną, wybrać z poniższych propozycji lub sformułować własne
Propozycje do wyboru:
- Wnoszę o pozostawienie aktualnych zapisów Studium w odniesieniu do Górek Czechowskich , czyli utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu zielonego - na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych dolinach - w postaci naturalistycznego parku, z zachowaniem istniejącej roślinności.

- Wnoszę o pozostawienie aktualnych zapisów Studium w odniesieniu do Górek Czechowskich , czyli utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu zielonego - na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych dolinach - w postaci naturalistycznego parku, z zachowaniem istniejącej roślinności.

- Wnioskuję o pozostawienie zapisów obowiązującego Studium odnośnie zakresu strefy ESOCh na całym terenie Górek Czechowskich.
- Wnoszę o wprowadzenie zapisów uniemożliwiających zabudowę wielorodzinną na wierzchowinach Górek Czechowskich.
- Wnioskuję o korektę projektu na obszarze Górek Czechowskich zgodnie ze stanowiskiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej: pozostawienie bez zabudowy wszystkich wierzchowin po wschodniej stronie poligonu z ewentualnym dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej na 3 wierzchowinach zachodnich na terenach przeznaczonych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod usługi. Należy przy tym pozostawić wolne od zabudowy pasy ochronne oddzielające zabudowę od zboczy wąwozów.
- Wnioskuję o pozostawienie w Studium funkcji Sportu i Rekreacji dla terenów przeznaczonych pod tę funkcję w obecnie obowiązującym Planie Miejscowym.

Propozycje dotyczące innych terenów:
- Wnioskuję o określenie trwałego charakteru zielonego dla terenów ogródków działkowych na Podzamczu (pomiędzy Al. Unii Lubelskiej, Bystrzycą i Al. Tysiąclecia). Najwłaściwszym charakterem tego obszaru byłoby pozostawienie ogrodów rodzinnych z ogólnodostępną zielenią publiczną na powierzchni minimum 30%
- Wnioskuję o usunięcie tzw. południowej obwodnicy Lublina z projektu. (południowa strona lasu Stary Gaj, tereny po północnej stronie Zalewu Zemborzyckiego)
ew.
- Wnioskuję rezygnację z budowy drogi klasy G na trasie tzw. południowej obwodnicy Lublina i zastąpienie jej jednojezdniową drogą klasy Z dostępną dla ruchu lokalnego z istniejących połączeń drogowych

JAK ZŁOŻYĆ UWAGI?
• wydrukować i podpisać wysłać listem poleconym na adres: Prezydenta Miasta Lublin, Pl. Króla
Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
lub
• złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta (ratusz) lub w Biurze Obsługi Mieszkańców
lub
• wysłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub z podaniem w treści maila imienia i nazwiska, adresu i kontaktu oraz nr PESEL!

Gotowe formularze czekają też w paru punktach na dzielnicy: w kwiaciarni Floristic (obok Aldika przy ul. Braci Wieniawskich) i sklepiku zielarskim Na Zdrowie (w budynku Stokrotki przy ul. Żelazowej Woli 1), w kwiaciarni obok Stokrotki (Żelazowej Woli 1a), sklepie zoologicznym przy Koncertowej 7.


Termin składania uwag mija we wtorek, 15 maja 2018 roku.
………………..
GÓRKI CZECHOWSKIE – PODSTAWOWE FAKTY:
*
Obecnie obowiązujące Studium (z 2000 roku) przewiduje dla całego terenu (105 ha) zieleń publiczną oraz rezerwat przyrody
Uchwalony w 2005 roku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje (niezgodnie ze Studium)
- na ok. 10 ha możliwość budowy dwukondygnacyjnych obiektów usługowych i handlowych, z niewielkim udziałem mieszkań (ok 1 ha)
- na 4,3 ha budowle sportowe
- na 15 ha sport i rekreacja BEZ BUDOWLI (jedynie szatnie, toalety itp.)
- reszta pod zieleń publiczną, rezerwat i las
Nie jest więc prawdą, że obecnie można zabudować 30% jak głosi deweloper
**
W 2001 roku Echo Investement kupiło grunt za 12 milionów zł
W 2016 sprzedano go za niemal 40 milionów
W przypadku realizacji obecnego projektu Studium (30 ha na bloki) same grunty przeznaczone pod zabudowę będą miały wartość co najmniej 100 milionów złotych (na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego - firma Emun Nieruchomości- najbardziej prawdopodobna cenę gruntu pod zabudowę wielorodzinną szacuje się na 332,73 zł/m kw.)
W międzyczasie Miasto wybudowało za publiczne środki (ok 60 mln zł) skrzyżowanie Trasa WZ-Ducha-Sikorskiego. Dzięki temu ewentualny deweloper nie musi partycypować w kosztach budowy.
***
- Zielone Górki to ważny korytarz napowietrzający centrum miasta oraz ważny czynnik jakości powietrza w północnych dzielnicach
- Zielone Górki to bogactwo cennej fauny (60 chronionych gatunków ptaków, rzadkie motyle, zagrożony wyginięciem chomik europejski) i flory (dzwonek syberyjski, zawilce wielkokwiatowy i inne, 170 gatunków miododajnych i leczniczych)
- zbocza wąwozów i część wierzchowin porasta cenne zbiorowisko roślinne – murawy kserotermiczne, które w innych miejscach (doliny Wisły i Bugu) chronione jest w rezerwatach

 

Uratuj Górki Czechowskie - złóż uwagi do Studium

https://www.facebook.com/events/227656037819074

Petycja 2016

Jeśli mieszkasz poza Czechowem lub os. Botanik podpisz petycję online

Mieszkasz na Czechowie lub Sławinie?

W tych miejscach możesz złożyć podpis pod petycją:

Punkty zbiórki podpisówkliknij w obrazek powyżej, aby przejść do listy punktów