Wszystkich, którzy podzielają nasze zdanie o konieczności pokazania sąsiadom z dzielnicy i całego Lublina,  jak niezwykłe i warte ochrony są Górki Czechowskie i przekonania o tym wszystkich, którzy mają moc decyzyjną w tej sprawie, jako właściciele, członkowie Rady Miasta i sami mieszkańcy, prosimy o pomoc w naszych działaniach.

Jak pomóc?

Podpisz petycję.  Jeśli masz w pobliżu zamieszkania punkt zbiórki podpisów, masz taki po drodze do szkoły czy pracy  - złóż swój podpis pod petycją w sprawie ustalenia i zrealizowania takiego planu zagospodarowania przestrzennego, który zabezpieczy ochronę przyrody na Górkach. Jeśli mieszkasz poza Czechowem lub po prostu z dala od punktów, w których zbieramy odręczne podpisy - podpisz petycję on-line,

Pokaż swoje poparcie dla akcji.  Udostępnij na swoim profilu w serwisach społecznościowych linka do strony lub stron fejsbukowych akcji, dodaj do swojego zdjęcia w tle lub profilowego logo akcji udostępniane na naszej stronie lub użyj go jako okolicznościowego avatara (zdjęcia profilowego - nakładka na zdjęcie profilowe dostępna na fejsbukowej stronie akcji Górki Czechowskie Wietrznie Zielone ). Wkrótce będzie więcej plików możliwych do pobrania i wykorzystania na swoich stronach. Rozmawiaj z sąsiadami i znajomymi. Możesz pobrać druk ulotki.

Pomóż dźwigać koszty propagowania wiedzy o Górkach i ich znaczeniu dla miasta, wspierając akcję poprzez udział w zrzutce na stronie zrzutka.pl

Wspomóż pasją, talentem, efektem twej zawodowej pracy lub podaruj skrawek swego miejsca lub czasu.

  • Potrafisz zredagować tekst relacji ze spotkania lub streścić prasowy lub naukowy artykuł?
  • Może jesteś osobą uzdolnioną plastycznie i zechcesz wykonać rysunek lub grafikę komputerową?
  • Tworzysz muzykę i możesz udostępnić na potrzeby akcji dłuższą ścieżkę audio lub dżingla?
  • Pasjonuje cię fotografia, a Górki są dla ciebie jeszcze nieodkrytym tematem?
  • Prowadzisz działalność w użytecznej dla propagowania akcji branży (xero, druk, multimedia, prasa, internet)?
  • Masz sklepik lub zakład usługowy i możesz umieścić plakat w witrynie, udostępnić swym klientom materiały informacyjne o akcji, a może podjąć się otwarcia punktu zbiórki podpisów?
  • Możesz poświęcić nieco czasu na udział w wydarzeniach związanych z akcją (dyżury stolikowe, kolportaż materiałów akcji, pomoc w organizacji spotkań z mieszkańcami). Masz inny pomysł?

Skontaktuj się z uczestnikami Akcji pod adresem   (dla ochrony przed spamem i innymi utrudnieniami jakie spotkały grono założycieli Stowarzyszenia, podany adres ma formę graficzną- należy go przepisać) lub poprzez Facebooka (strona pn. Górki Czechowskie Wietrznie Zielone).

Razem obrońmy Górki Czechowskie przed zabudową - dla nas i przyszłych pokoleń!

 

Jak Górki Czechowskie mogą służyć mieszkańcom Lublina, a zwłaszcza sąsiednich dzielnic przy zachowaniu warunków planu zagospodarowania zapewniającego ochronę ich przyrody?

 

Przede wszystkim, mając na względzie zdrowotny wpływ tego terenu, wyznaczyć należy strefę, w której w możliwie naturalnych warunkach mogłyby nadal bytować rośliny i zwierzęta. To właśnie niewygodne do przemierzania kępy traw, strome zbocza, zagłębienia terenu porośnięte krzewami, pozwoliły przetrwać tam wielu rzadkim i często pożytecznym gatunkom, zwłaszcza roślin. Strefa ta powinna zapewne mieć status rezerwatu przyrody.

 

Otaczać go mógłby park z funkcją ogrodu botanicznego – pobliski ogród botaniczny UMCS jest dobrym przykładem jak zieleń, wśród której wyznaczono specjalne warunki poruszania się i wykorzystania jej, służyć może, nie tylko jako żywa pomoc naukowa dla studentów kierunków przyrodniczych i uczniów innych szkół, ale także jako miejsce wypoczynku mieszkańców. Tu rygory mogłyby być lżejsze, a infrastruktura bogatsza: ścieżki spacerowe, rowerowe (w tym dla miłośników jazdy terenowej), tory przeszkód i urządzenia dla miłośników gier i siłowni terenowych, a także jazdy konnej. Obrzeża mogłyby być zabudowane nieinwazyjną, nie przytłaczająca okolicy, niewysoką infrastrukturą o niewielkiej w porównaniu do hipermarketu kubaturze: wypożyczalni sprzętu, dziennych pól biwakowych, a jako miejsce kojarzone z ekologią np. gastronomii opartej na zdrowej żywności, pracowni rehabilitacji i medycyny naturalnej, dla której owoce Górek dostarczały by także leczniczych komponentów, czy uczelnianych ośrodków zajmujących się badaniem, wykorzystaniem i opieką nad rezerwatem.

 

Na przestrzeni lat powstało co najmniej kilka projektów proponujących wykorzystanie Górek nie uwzględniających lokowania tu obiektów o dużej kubaturze czy zabudowy mieszkalnej, zakładające  mniej lub bardziej ścisłą ochronę tutejszej przyrody. Mamy nadzieję, że uda się tutaj je przedstawić, by wreszcie w toku dyskusji różnych zainteresowanych stron przygotować projekt najbardziej optymalny.

 

 

To hasło pojawiło się na jednym ze spotkań z mieszkańcami i spodobało się tak bardzo, że jeden z nich – Michał Jadczak przygotował graficzną jego ilustrację.

 

Proponujemy więc, aby stało się elementem identyfikacji całej naszej wspólnej akcji na rzecz ochrony Górek Czechowskich.

 

fot. Michał Jadczak

Górki Czechowskie - ostatni skrawek naturalnego krajobrazu
Lublin - miasto od którego nazwę bierze nie tylko województwo, ale i kraina wyżyny na której obrzeżu leży, pozbawione zostało prawie zupełnie charakterystycznych, najbardziej atrakcyjnych elementów krajobrazu, jakimi są lessowe wąwozy. Ostatnim takim rejonem w mieście, na terenie którego resztki wąwozów nie zostały przekształcone w sposób bezpowrotnie niszczący ich naturalne walory są Górki Czechowskie. Na dodatek, teren ten, to osobliwy w skali całej Wyżyny Lubelskiej przykład wąwozów, suchych dolin i wzniesień w większości porośniętych przez rzadko spotykaną w większych skupiskach roślinność stepową, podczas gdy spotykane u nas wąwozy lessowe porośnięte są lasem lub przekształcone wskutek użytkowania dla celów rolniczych.

Górki Czechowskie - siedlisko rzadkiej i cennej flory i fauny
Mało jest tego typu enklaw w Polsce. Skrawki terenów, na których występuje podobna roślinność mają charakter rezerwatów przyrody. Najbliższy taki rezerwat pod Nową Słupią w Górach Świętokrzyskich ma ledwie ponad 3 hektary, a największy w Polsce teren chroniący podobne skupiska roślin to liczący prawie 37 hektarów Rezerwat przyrody Skołczanka w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Na dodatek wyrywkowe badania prowadzone w latach ubiegłych pozwalają stwierdzić, że na Górkach występuje niezwykłe nagromadzenie cennych roślin chronionych oraz ziół (168 gatunków! z których wiele występuje tu do dziś) co sprawia, że jest to prawdziwy skarb dla miasta i nie bez przyczyny jeden z tutejszych jarów nazwano imieniem Horpyny, a w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku projektowano w tym miejscu rezerwat przyrody.

Wśród owej różnorodnej szaty roślinnej uwijają się drobne i większe zwierzęta. W tym reprezentanci gatunków chronionych. Chrząszcze, czy nawet trzmiele nie rzucają się tak w oczy. Tylko wprawne oko rozpozna polującego krogulca czy pustułkę, ale wielość gatunków ptaków rzuca się jeśli nie w oczy, to w uszy – o różnych porach dnia i nocy słychać różnorodne ich głosy (ptaków naliczono kiedyś prawie 100 gatunków). Lepiej jest też z motylami. Zwinne chomiki bywają widziane nawet w sąsiedztwie domów osiedla TOR. Oczywiście, wiele jest też zwierzyny bardziej pospolitej. Zdarza się spotkać nie tylko lisa, ale i sarnę, a bywało że nawet dzika.


Górki Czechowskie - korytarz napowietrzający
Dzięki swemu ukształtowaniu i brakowi zabudowy teren Górek Czechowskich stanowi jeden z głównych korytarzy napowietrzających dla miasta, umożliwiających jego sprawniejsze przewietrzanie. Nagromadzenie wielu gatunków ziół sprawia, że uwalniane tu olejki eteryczne działają jak aromatyczny odświeżacz powietrza, poprawiający jego jakość w całym Lublinie.

 

Polecamy zapoznać się z wykładami lubelskich naukowców, którzy podczas konferencji zorganizowanej w ratuszu 20 maja 2016 roku, tłumaczyli jak ważne są dla miasta Górki Czechowskie w swoim naturalnym stanie, wolnym od zabudowy. Zapisy video wystąpień dostępne są na naszym kanale YouTube.

Górki Czechowskie - miejsce pamięci narodowej
Wreszcie, Górki Czechowskie to także miejsce pochówków dwu wielkich wojen. Kryją one szczątki ofiar hitlerowskiego więzienia na zamku lubelskim, których liczbę tu straconych szacuje się nawet na1000 osób. W jednym z wąwozów w centralnej części Górek znajduje się symboliczny grób żołnierzy z I Wojny Światowej.

Wszystkie te cechy sprawiają, że Górki Czechowskie są niezwykle cennym obszarem dla Lublina i jakakolwiek ich zabudowa odbije się niekorzystnie na jakości życia nie tylko Górek Czechowskich, ale też mieszkańców miasta. Dlatego świadomi tego lublinianie powinni uczynić wszystko, aby teren ten ochronić dla siebie i kolejnych pokoleń.

Petycja 2016

Jeśli mieszkasz poza Czechowem lub os. Botanik podpisz petycję online

Mieszkasz na Czechowie lub Sławinie?

W tych miejscach możesz złożyć podpis pod petycją:

Punkty zbiórki podpisówkliknij w obrazek powyżej, aby przejść do listy punktów